image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khoá 14 tiếp xúc với đại biểu cử tri huyện Vĩnh Bảo (Đơn vị bầu cử số 14)
Lượt xem: 59
Sáng 10/5, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khoá 14, nhiệm kỳ 2011-2016 đã có cuộc tiếp xúc với đại biểu cử tri khối các phòng, ban, cơ quan, ngành, đoàn thể thuộc đơn vị bầu cử số 14 huyện Vĩnh Bảo.

Sáng 10/5, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khoá 14, nhiệm kỳ 2011-2016 đã có cuộc tiếp xúc với đại biểu cử tri khối các phòng, ban, cơ quan, ngành, đoàn thể thuộc đơn vị bầu cử số 14 huyện Vĩnh Bảo.

Tại đây, cử tri đơn vị bầu cử số 14, huyện Vĩnh Bảo nghe và bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố. Đồng thời, các đại biểu cử tri huyện Vĩnh Bảo cũng đề xuất những ý kiến xuất phát từ đặc thù của một huyện nông nghiệp, trong đó có vấn đề thực hiện chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí; kế hoạch cải tạo nâng cấp 163 trạm bơm giai đoạn 2010-2015 khó thực hiện; việc triển khai thực hiện dự án phát triển rau sạch còn gặp nhiều khó khăn; vấn đề rác thải - vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập do bãi rác tập trung ở xã Tam Đa đã quá tải; kinh phí đầu tư, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, việc giải quyết cho khoảng 300 giáo sinh ra trường nhưng chưa có việc làm cũng như các chính sách đào tạo, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhiều vấn đề văn hoá-xã hội khác...

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 14, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải trình một số vấn đề trong phạm vi quyền hạn; đồng thời quan tâm đến các ý kiến kiến nghị, đề xuất, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri để cùng thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề mà cử tri nêu lên tại cuộc tiếp xúc này ./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới