image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HĐND Huyện Khóa XIX tổ chức kì họp thứ 16 (chuyên đề)
Lượt xem: 58

Chiều ngày 15/3, HĐND huyện khoá XIX đã tổ chức kì họp thứ 16 (chuyên đề). Tại kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua:
Nghị quyết quyết định Quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án xây dựng các công trình thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu triển khai năm 2023 tại 8 xã: Thắng Thuỷ, Hùng Tiến, Đồng Minh, Tiền Phong, Cao Minh, Tam Cường, Vĩnh Tiến, Vĩnh An.
Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các công trình NTM kiểu mẫu xã Tam Đa, Hoà Bình khởi công năm 2022.
Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1)

Thực hiện quy trình công tác nhân sự thành viên uỷ ban nhân dân và Ban pháp chế HĐND huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới