image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lễ phát thưởng Giáo viên - Học sinh đạt thành tích cao năm học 2022-2023, học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Lượt xem: 27
Sáng ngày 15/10/2023 tại nhà văn hóa xã Hòa Bình. Hội khuyến học xã đã tổ chức Lễ phát thưởng cho học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2023-2024, học sinh đạt giải từ khuyến khích cấp huyện, thành phố trở lên. Học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải năm học 2022-2023. Hội khuyến học xã đã trích từ quỹ khuyến học và nguồn xã hội hóa để khen thưởng cho 56 học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng; 17 học sinh đạt giải cấp thành phố, 174 học sinh đạt giải cấp huyện và 31 Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải năm học 2022-2023
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới