image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính
Lượt xem: 1
QĐ số 217/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Hải Phòng công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới